česká verze stránekdeutsch versionenglish version

FOTBALOVÁ ŠKOLAMINI-MEKEMPYTALENTKALENDÁŘFANSHOP
DOMŮ TISK MAPA STRÁNEK

PODPO?TE NÁS

?lenství v Ob?anském sdružení

Jako ?lenové registrovaného ob?anského sdružení  ?esko-n?mecká fotbalová škola budete p?ímo a pravideln? informováni o novinkách ve sdružení. P?i ?lenských sch?zích se m?žete ú?astnit voleb a sami kandidovat do funkcí ve vedení. Naší snahou je získávat pro ?esko-n?meckou fotbalovou školu nové ?leny. V neposlední ?ad? ve?ejnost vnímá velkou ?lenskou základnu jako m??ítko úsp?šnosti. Tím sdružení získává i v?tší kredit. Samoz?ejm? jsou ?lenské p?ísp?vky d?ležitým pilí?em trvalé ekonomické stability našeho projektu. ?lenský p?ísp?vek dosp?lých ?iní minimáln? 500 K? za kalendá?ní rok.

V p?ípad? Vašeho zájmu stát se ?lenem ?esko - n?mecké fotbalové školy, kontaktujte nás.
Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
Investice do vaší budoucnosti
© Česko-německá fotbalová škola, T: +49 175 5234325, E: info@dtfs.de